Twój koszyk zawiera Ilość Wartość
Zamówienie 0 0,00

Bezpieczeństwo danych oraz polityka prywatności w sklepie  Mojelampy.com

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były w pełni chronione i bezpieczne.                 

Mojelampy.com wykorzystuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych.

                                    

Stosowanym przez nas protokołem transmisji zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie jest protokół SSL (Secure Socket Layer 128 bit). Jest to zabezpieczenie polegające na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu.

SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnianie i zapewnienie integralności wiadomości. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW następuje ustalenie kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

Wchodząc na serwer legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA / Equifax Secure Certificate Authority / mamy pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje - tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu.

 

Polityka Prywatności sklepu internetowego Mojelampy.com

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz innych osób korzystających ze sklepu internetowego www.mojelampy.com (dalej zwanego Witryną) zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej RODO. Korzystanie ze sklepu jest dobrowolne, a Klient składając w nim zamówienia zgadza się z zasadami zawartymi na niniejszej stronie Polityki Prywatności. Brak akceptacji tych zasad jest równoznaczny z brakiem możliwości składania zamówień w sklepie oraz korzystania z jego funkcji. I Ochrona Danych Osobowych Administratorem danych osobowych Klientów oraz innych osób korzystających ze sklepu internetowego https://mojelampy.com , spółka MOjelampy.com sp.zo.o. z siedzibą w Gdańsku 80-299  Gdańsk ul. Międzygwiezdna 20 REGON: 220625942  KRS: 0000313809 NIP: 584-265-19-76, zwana dalej „Administratorem”. MOjelampy.com sp.zo.o.  dokłada wszelkich starań aby chronić dane swoich Klientów i zapewnia, że dane są zbierane i przetwarzane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów. Administrator oświadcza, iż w pełni przestrzega zasad prywatności osób fizycznych . W trosce o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych wszystkich Klientów sklepu, stosujemy odpowiednią ochronę danym, m.in. zaawansowany mechanizm szyfrowania danych i przesyłanych informacji pomiędzy Klientem a sklepem https://mojelampy.com  SSL, który jest profesjonalnym certyfikatem SSL (ang. Secure Socket Layer), rozpoznawalnym jako zaufany w większości przeglądarek internetowych oraz w wybranych urządzeniach mobilnych. Potwierdzeniem posiadania przez sklep certyfikatu homeSSL jest ikona kłódki, pojawiająca się na stronie logowania, a znajdująca się na pasku stanu (nawigacji) w wyszukiwarce, z której Klient w danym momencie korzysta. Po kliknięciu na ikonę kłódki Klient może sprawdzić certyfikat autentyczności strony oraz wiarygodność danego połączenia. Dzięki certyfikatowi SSL Klienci sklepu nie muszą się martwić, czy Ich dane osobowe (w tym dane kart kredytowych) przesyłane z lub na serwer sklepu nie zostaną przechwycone lub wykorzystane przez osoby trzecie. Nasi Klienci mogą mieć całkowitą pewność, że do takiej sytuacji nie dojdzie, i że łączą się z w pełni bezpiecznym serwisem. Dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. II Dane przetwarzane przez sklep internetowy mojelampy.com. Podanie swoich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym, którym jest sklep internetowy mojelampy.com, a Kupującym (Klientem). 2 Bezpośredni dostęp do danych osobowych Klientów sklepu mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy zajmujący się jego obsługą. Administrator przetwarza  dane osobowe, ponieważ osoby te zainteresowane:  zakupem produktów oferowanych przez Administratora  otrzymywaniem wiadomości email na temat nowych treści w witrynie, np. poprzez newsletter lub czat  uzyskaniem informacji na temat oferty lub współpracy z Administratorem, np. poprzez newsletter, czat lub formularz kontaktowy Administrator zapewnia o stosowaniu wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów i połączeń ze sklepem w celu ochrony danych osobowych swoich Klientów i Użytkowników. Ponadto dane osobowe wykorzystywane w trakcie dokonywania płatności elektronicznych będą przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowania połączeń. Bezpośredni dostęp do danych osobowych Klientów sklepu mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy zajmujący się jego obsługą. Administrator, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926) i RODO, może przekazać dane swoich Klientów, wyłącznie za Ich wcześniejszą zgodą, w celach poprawnej obsługi zapytań i procesu realizacji zamówień, kwestiach roszczeniowych z tytułu prowadzonej działalności, podmiotom takim jak: 1. firmom sondażowym – w celu badania poziomu zadowolenia Klienta i wyrażenia opinii odnośnie zrealizowanego przez Sklep zamówienia, jakości produktu, oferty i obsługi uzyskanej ze strony sklepu, m.in. Grupie Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, a Grupa Allegro Sp. z o.o. Administratorowi danych osobowych Klientów którzy złożyli zamówienia za pośrednictwem platformy Allegro, Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182 – w ramach programu "Zaufane Opinie", podmiotom i partnerom biznesowym - w celach marketingowych, podniesienia jakości obsługi i realizacji zamówień, dostawcom, producentom oraz pośrednikom dostarczającym oferowane w sklepie produkty,  firmom świadczącym usługi komunikacji marketingowej (do momentu cofnięcia zgody przez Klienta) - w celu informowania i dostarczania Klientom za pomocą poczty elektronicznej (newslettera) bieżących ofert i promocji sklepu www.mojelampy.com.kupujących, którzy wybrali formę realizacji swoich zamówień za pośrednictwem kuriera, tj. DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa i GLS Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, 62-052 Głuchowo 6. oraz innym podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, informatyczne, marketingowe lub finansowe, tj. operatorom systemów płatności online – w celu obsługi płatności za zakupione produkty, m.in. PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, PayPal Polska Sp z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa lub Krajowy Integrator Płatności S.A. (tpay.pl), ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań Każda z powyższych firm, współpracująca z Administratorem, i które przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych oraz stosowanie najwyższych standardów ich ochrony wymaganych przez obecne przepisy prawa. Klient chcąc złożyć zamówienie w sklepie www.mojelampy.com zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych które wykorzystane będą przez Administratora w celach służących: realizacji zamówień, kontaktu ułatwiającego Klientowi korzystanie ze sklepu, pomocy w składaniu zamówień lub w razie dokonywania ewentualnych zwrotów lub reklamacji. Niniejsze dane dotyczą w szczególności podania przez Klienta Jego: 1. imienia i nazwiska 2. aktualnego adresu e-mail 3. numeru telefonu 3 4. adresu doręczenia przesyłki 5. adresu korespondencyjnego, jeśli jest inny niż dostawy 6. nazwy firmy (w przypadku wystawienia faktury VAT) 7. numeru NIP Klient oświadcza, że udostępnione Sprzedającemu są prawdziwe i poprawne, i w celu zapewnienia sprawnej obsługi realizowanych zamówień zobowiązuje się do powiadomienia Sprzedającego o jakiejkolwiek ich zmianie. Dane są wykorzystywane przez Administratora do identyfikacji (logowania) Klienta, wymiany informacji oraz w celu sprawnej obsługi zapytań ofertowych i kontaktu pomiędzy Stronami, m.in, podczas realizacji złożonych w Sklepie zamówień lub zwrotów Klienta. Każdy Klient dokonując rejestracji w sklepie https://mojelampy.com tworzy własne hasło dostępu do prywatnego konta. Klient ma prawo wglądu w dowolnym momencie do swoich danych osobowych, czy historii swoich zamówień. Dane te może w dowolnym momencie uzupełnić, skorygować, ograniczyć ich przetwarzanie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądać przeniesienia danych, zaprzestania ich wykorzystywania oraz ich usunięcia. W celu realizacji któregokolwiek w/w przypadku Klient może skorzystać z opcji logowania do konta w sklepie https://mojelampy.com, skontaktować się drogą mailową: sklep@mojelampy.com lub telefonicznie: +48 514410452 . W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych przez Sprzedawcę, mogą one zostać usunięte w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia żądania. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16-21 RODO. Klienci sklepu https://mojelampy.com są zobowiązani do zachowania poufności w stosunku do otrzymanego hasła dostępu i nieudostępniania go osobom nieupoważnionym. Sklep mojelampy.com nie ponosi odpowiedzialności za działania użycia hasła przez osoby trzecie niespowodowane działaniami wynikłymi ze strony sklepu. III Newsletter 1. Każdy z Klientów sklepu internetowego https://mojelampy.com ma możliwość otrzymywania darmowego newslettera, zawierającego treści informacyjne informacje i marketingowe o aktualnych Nowościach i Unikalnych Ofertach sklepu, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). 2. Aby zapisać się na Newsletter, należy podać nam swój adres e-mail w specjalnie wyznaczonym polu Newslettera, znajdującym się na stronie głównej sklepu www.mojelampy.com. Następnie na podany przez użytkownika sklepu www.mojelampy.com adres mailowy zostanie wysłana osobna informacja wymagająca potwierdzenia i wyrażenia zgody na otrzymywanie wyżej wymienionych informacji. 3. Zebrane dane osobowe nie są rozpowszechniane w żaden inny sposób niż podano powyżej, znajdują się w zabezpieczonej bazie danych, i są wykorzystywane wyłącznie do realizacji wyżej wymienionych celów. Zbieranie danych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku nr 133 poz. 883). 4. Subskrybent (osoba zapisana na newsletter) może w dowolnym momencie zrezygnować z wyrażonej wcześniej zgody na subskrypcję poprzez ponowne wpisanie swojego e-maila w polu przeznaczonym na newsletter lub poprzez kliknięcie na odnośnik znajdujący się w każdym otrzymywanym newsletterze o treści „Nie wyrażam zgody na dalsze otrzymywanie informacji”. IV Ciasteczka Cookies 1. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego https://mojelampy.com, w pamięci masowej urządzeń każdej z osób odwiedzających sklep, zapisywane są małe pliki tekstowe Cookies (tzw. Ciasteczka). 2. Pliki Cookies gromadzą informacje dotyczące sposobu obsługi i korzystania przez użytkownika z zawartości sklepu (w tym jego numeru IP) w celu wsparcia w dostosowaniu strony do indywidualnych potrzeb Kupujących, w tym udostępniania dla nich interesujących informacji w trakcie procesu zakupowego. 4 3. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. 4. Pliki cookies nie zmieniają w żaden sposób danych Klienta ani parametrów systemu operacyjnego, z którego Klient w danym momencie korzysta na swoim urządzeniu. 5. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. 6. Sklep internetowy www.mlamp.pl wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: Cookie własne  Konfiguracja Sklepu w celu dostosowania i optymalizacji zawartości jego stron do preferencji Użytkownika.  Rozpoznania lokalizacji, oprogramowania i urządzenia Użytkownika Sklepu, z jakich w danym momencie korzysta.  Zapamiętania ustawień i preferencji Użytkownika oraz personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka.  Zapamiętania odwiedzonych w Sklepie stron w celu wydania rekomendacji odnośnie interesujących treści i produktów.  Logowania Użytkownika w Sklepie i zapewnienia po zalogowaniu utrzymania sesji Serwisu, tym samym zwalniając Go z konieczności wykonywania czynności ponownego logowania się na stronach Sklepu.  Logowania Użytkownika w Sklepie i zapewnienia po zalogowaniu utrzymania sesji Serwisu, tym samym zwalniając Go z konieczności wykonywania czynności ponownego logowania się na stronach Sklepu.  Logowania Użytkownika w Sklepie i zapewnienia po zalogowaniu utrzymania sesji Serwisu, tym samym zwalniając Go z konieczności wykonywania czynności ponownego logowania się na stronach Sklepu.  Zwiększeniu wydajności świadczonych przez Sklep usług, zoptymalizowaniu realizacji procesów korzystania z Serwisu i funkcjonalności stron internetowych oraz dostosowaniu ich zawartości do indywidualnych preferencji Każdego Użytkownika  Przeprowadzeniu analiz i badań odnośnie oglądalności Serwisu, pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze Sklepu, co pozwoli na wprowadzenie ulepszeń jego struktury i funkcjonalności. 7. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają. V Wyłączenie odpowiedzialności System wystawiania opinii i komentarzy w sklepie nie podlega Polityce Prywatności. Dane osobowe podane w formularzach o nazwie „Dodaj opinię” i „Dodaj komentarz” są jawne, tzn. mogą one ujawniać wyłącznie nazwę (nick), miasto, datę dodania opinii Klienta oraz zamieszczoną przez niego treść. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności, rezygnacji z otrzymywania newslettera, edycji lub żądania usunięcia posiadanego w serwisie konta, należy skontaktować się ze sklepem mailowo: sklep@mojelampy.com, telefonicznie: +48 514410452